De galerie is te bezoeken op afspraak.

Visits to the gallery on appointment only.


De authenticiteit van het aangeboden werk wordt volledig gegarandeerd.
Een certificaat van echtheid kan op aanvraag worden verstrekt.
Een aangekocht kunstwerk kan binnen 1 jaar eenmalig worden verwisseld met een werk uit de eigen collectie van gelijke waarde.
Deze site is geen webshop.
U kunt alleen aankopen doen via
e-mail en mondelinge overeenkomst.
Na afspraak bent u van harte welkom in onze galerie aan huis.


The authenticity of the work offered is fully guaranteed.
A certificate of authenticity can be provided upon request.
A purchased work of art can be exchanged once within 1 year for a work from our own collection of equal value.
This site is not an online store.
Purchases can only be made through
email and verbal agreement.
You are very welcome in our home gallery by appointment.


Contact met Modern Art Gallery.com:

Hans H. Duitgenius
Roselmanserf  6
5706 JJ  Helmond

Neem contact op:
Mail: duit77[at]gmail[dot]com

mail modern art
Tel.: +31 (0)6 38 26 81 93

Modern Art Gallery.com
Bank (IBAN): NL11 INGB 0007 1069 15
BIC: INGBNL2A
KvK: 82 73  80 92
SBI: 47 918