De authenticiteit van het aangeboden werk wordt volledig gegarandeerd.

Een certificaat van echtheid kan op aanvraag worden verstrekt.

Een aangekocht kunstwerk kan binnen 1 jaar eenmalig worden verwisseld met een werk van gelijke waarde.

Deze site is geen webshop.

U kunt alleen aankopen doen via
e-mail en mondelinge overeenkomst.

Na afspraak bent u van harte welkom in onze galerie aan huis.

Contact met Modern Art Gallery.com:

Hans H. Duitgenius

Roselmanserf  6

5706 JJ  Helmond

tel.: +31 (0)6 38 26 81 93

Modern Art Gallery.com

Bank (IBAN): NL INGB 0007 1069 15

BIC: INGBNL2A

KvK: 82 73  80 92

SBI: 47 918