Frans Steginga (Helmond 1953 – )


steginga

There is a lot that inspires me in my work. Nature, urban environment, architecture, the ‘images’ around me…
The material, wood, paper, paint, ink and the techniques used also play a major role in the visual process.
I present my ideas in reliefs and spatial sculptures, made of wood, sometimes combined with other materials.
As a graphic artist, I also make woodcuts and relief prints.
There is often an ‘overlap’ between the two- and three-dimensional work.
Aesthetics play an important role in all the work I do. A statue, relief, woodcut, painting or drawing must convey beauty. Visual means that I use are composition, tension, repetition, rhythm, contrasts, color…
When it comes to spatial work, I like working with wood. A material that can be used not only constructively, but also plastically. In addition to new material, found wood and residual material offer many possibilities.
I prefer a ‘direct’ working method: not a laborious process as is the case with bronze casting, screen printing and etching, for example. Working directly in wood, on paper or in stone…
In my visual work I combine shapes, surfaces and lines during a search process to create a composition that is good and balanced.
The work, especially in the graphic field, has recently developed more and more from figurative to abstract.

Education & Work Experience
I started my training at the Academy for Visual Education in Tilburg. There I obtained the Hamo-A certificate (craftsmanship/spatial shaping). Took lessons from Arie Berkulin, among others.
After Tilburg, where I met my wife Yvette, we moved to Rotterdam. Yvette then went to the Vocational School in Schoonhoven to be trained as a goldsmith and I went to the Academy of Visual Arts, Sculpture/Modelling department. I also obtained a drawing certificate. At the art academy I enjoyed lessons from Arie Teeuwisse, Ian Pieters and Gijs Voskuil, among others.
After the academy I started teaching crafts and drawing, initially at a school in Rotterdam, but soon at a Mavo in Delft. Due to mergers, this school later became part of a larger school community.
In addition to teaching, I have always worked as a visual artist. Since 2009, the emphasis has shifted towards artistry.
In addition to some commissions for private individuals, I have exhibited regularly. Individually and collectively. My work has been shown at fairs and events, such as the Kunstschouw in Zeeland, ‘Designers in wood’ at Fort Vechten, in various galleries (including the Graphic Biennale in Pulchri in The Hague, German-Dutch Graphic Fair in Borken (Germany). ) At the ADAF, Galerie Sous-Terre (Art Fair a/d Westeinderplassen), Route du Nord and the Museum Night in Rotterdam. Furthermore, there is work of mine in stock in Galerie Edition-G in Berlin………………
As an artist I am registered with the CBK (Centrum Visual Arts) in Rotterdam.


Er is veel, waardoor ik me laat inspireren in mijn werk. De natuur, stedelijke omgeving, architectuur, de ‘beelden’ om mij heen…..
Ook het materiaal, hout, papier, verf, inkt en de toegepaste technieken spelen een grote rol in het beeldend proces.
Mijn ideeën verbeeld ik in reliëfs en ruimtelijke plastieken, van hout, soms gecombineerd met andere materialen.
Daarnaast maak ik als graficus houtsneden en reliëfdrukken.
Er is vaak een ‘overlap’ tussen het twee- en driedimensionale werk.
Bij al het werk wat ik maak, speelt esthetiek een belangrijke rol. Een beeld, reliëf, houtsnede, schilderij, tekening moet schoonheid uitdragen. Beeldende middelen die ik gebruik, zijn compositie, spanning, herhaling, ritme, contrasten, kleur…….
Wat ruimtelijk werk betreft werk ik graag met hout. Een materiaal wat niet alleen constructief, maar ook plastisch gebruikt kan worden. Naast nieuw materiaal, biedt gevonden hout, restmateriaal veel mogelijkheden.
Ik heb voorkeur voor een ‘directe’ werkwijze: niet een omslachtig proces zoals bij brons gieten, zeefdrukken en etsen bijvoorbeeld het geval is. Direct werken in hout, op papier of in steen…..
In mijn beeldend werk combineer ik vormen, vlakken, lijnen tijdens een zoekproces tot een compositie die dan goed en in balans is.
Het werk, met name op grafisch gebied ontwikkelt zich de laatste tijd steeds meer van figuratief tot abstract.

Opleiding-werkervaring
Mijn opleiding ben ik begonnen aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Daar heb ik de akte Hamo-A (handvaardigheid/ruimtelijk vormen) behaald. Les gehad o.a. van Arie Berkulin.
Na Tilburg, waar ik mijn vrouw Yvette heb leren kennen, zijn we naar Rotterdam verhuisd. Yvette is toen naar de Vakschool in Schoonhoven gegaan om opgeleid te worden tot edelsmid en ik naar de Academie voor Beeldende kunsten, afdeling Beeldhouwen/boetseren. Verder heb ik nog een akte Tekenen behaald. Op de kunstacademie heb ik onder andere met veel plezier les gehad van Arie Teeuwisse, Ian Pieters en Gijs Voskuil.
Na de academie ben ik gaan lesgeven, handvaardigheid en tekenen, aanvankelijk op een school in Rotterdam, maar al gauw op een Mavo in Delft. Door fusies is deze school later opgegaan in een grotere scholengemeenschap.
Naast het lesgeven ben ik altijd als beeldend kunstenaar aan het werk geweest. Vanaf 2009 is het accent verschoven, richting kunstenaarschap.
Naast enkele opdrachten voor particulieren, heb ik geregeld geëxposeerd. Individueel en collectief. Mijn werk is te zien geweest op beurzen en events, zoals de Kunstschouw in Zeeland, ‘Vormgevers in hout’ bij Fort Vechten, in diverse galeries (onder andere de Grafiek-Biënnale in Pulchri in Den Haag, Duits-Nederlandse Grafiekbeurs in Borken (Duitsland). Op de ADAF, Galerie Sous-Terre (Kunstbeurs a/d Westeinderplassen), Route du Nord en   de Museumnacht in Rotterdam. Verder is er werk van mij in stock in Galerie Edition-G in Berlijn………………
Als kunstenaar sta ik ingeschreven bij het CBK (Centrum Beeldende Kunst) in Rotterdam.