Renata Giannelli (Milan, Italy 1958 – )

renata giannelli

Modern Art Gallery is the exclusive representative of Renata Giannelli in the Netherlands, Belgium and Germany.
We do not have work of her in stock, but we can order it directly.
All prices are exclusive of shipping cost and possible import duties.


Biography

Renata Giannelli was born in Milan, after the scientific high school diploma she enrolled in the first High School of Design in Italy – the Polytechnic School of Design in Milan, created by a group of designers from the Ulm School (Germany) coordinated by Bruno Munari. After graduating with excellent marks, she enrolled at the Academy of Fine Arts in Bologna, where in 1985 she will obtain a bachelor’s degree in Painting.
In parallel she began to practice freelance as Graphic Designer and illustrator, creating collaborations with Italian publishing houses. These collaborations led her in a few years to be Art Director at the Cappelli and Nicola Milano Editore. For almost a decade she made all the covers and graphic designs of the books edited by both publishing houses.

She is the author of some didactic games: – “The Bingo of opposites”, – “In the garden of happy jelly” – And some cards (learning games). For the Malipiero Publishing House she creates the illustrations for some titles of a series of fairy tales: “The velvet bunny“ and others. In the same years she studied experimental techniques of art graphics and handmade paper by attending summer courses at the School of Experimental Graphics in Calella (Barcelona).

She started a hand-made paper workshop in 1991, creating a textured paper which achieved great critical and market success. She joins with “Il Navile” Graphic Editions, well knowed as a center for research and experimentation in contemporary art graphics. In those years manyl limited editions were  published with Italian and European artists, who finded there an unprecedented combination of print and paper, the expressive result was innovative and achieved great success.
Enriched by the experience of creative collaboration with many artists, Renata Giannelli develops her own expressive language and begins her own personal artistic work focused on the use of paper as a Unique Work. Over the decades, her business expands and branches out. A high quality museum merchandising line is created which is still present in major Italian museums, a stable production of paper sheets, editions of art graphics and paper multiples .

She take part in Contemporary Art Fairs in Italy, France (SAGA-FIAC in Paris, Art Junction  in Nice), Germany (Art Multiple in Düsseldorf and Frankfurt Book Fair). In 2004 she was awarded the Excellence Award by the Chamber of Commerce of Bologna, an award for companies that-have distinguished themselves for quality and innovation.
In 2007 she transformed the company into a cultural association to improve artistic
research and exhibition activity. In 2013, she created “La Scuola della Carta “and started a specific educational activity about creative applications of handmade paper in art and design. This activity is documented on the blog: www.scuoladellacarta.blogspot.com.
Since 2015 the Scuola della Carta has been accredited for the training internships for the students of the specialist course in graphic art and illustration of the Academy of Fine Arts.

She holds a course at the Accademy of Fine Art named “paper as a creative matter”.
In 2017 designed and printed a collection for Interior Design commissioned and marketed exclusively by Top Art : https://www.art-plus.it/collezione_prestige/
She is the art director of the BO it! International Illustration Competition. www.bo-it.org
In 2020 the laboratory merged into the Social Cooperative Arti e Mestieri of Bologna which deals with the treatment of mental illnesses through art.


Modern Art Gallery is de exclusieve vertegenwoordiger van Renata Giannelli in Nederland, België en Duitsland.
Wij hebben geen werk van haar in voorraad, maar we kunnen het direct bestellen.
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en eventuele invoerrechten.


Biografie

Renata Giannelli werd geboren in Milaan, na het wetenschappelijke middelbareschooldiploma schreef ze zich in voor de eerste High School of Design in Italië – de Polytechnische School voor Design in Milaan, opgericht door een groep ontwerpers van de Ulm School (Duitsland), gecoördineerd door Bruno Munari . Nadat ze met uitstekende cijfers was afgestudeerd, schreef ze zich in aan de Academie voor Schone Kunsten in Bologna, waar ze in 1985 een bachelorsdiploma in schilderkunst behaalde.

Tegelijkertijd begon ze als freelancer te werken als grafisch ontwerper en illustrator, waardoor ze samenwerkte met Italiaanse uitgeverijen. Deze samenwerkingen leidden ertoe dat ze binnen een paar jaar Art Director werd bij de Cappelli en Nicola Milano Editore. Bijna tien jaar lang maakte ze alle omslagen en grafische ontwerpen van de boeken die door beide uitgeverijen werden uitgegeven.
Zij is de auteur van enkele didactische spellen: – “De bingo van tegenstellingen”, – “In de tuin van vrolijke gelei” – En enkele kaarten (leerspellen). Voor uitgeverij Malipiero maakt ze de illustraties voor enkele titels van een serie sprookjes: ‘Het fluwelen konijn’ en andere. In dezelfde jaren studeerde ze experimentele technieken van grafische kunst en handgeschept papier door zomercursussen te volgen aan de School of Experimental Graphics in Calella (Barcelona).

Ze startte in 1991 een werkplaats voor handgeschept papier en creëerde een structuurpapier dat groot kritisch en marktsucces behaalde. Ze sluit zich aan bij “Il Navile” Graphic Editions, bekend als een centrum voor onderzoek en experimenten op het gebied van hedendaagse grafische kunst. In die jaren werden er vele limited editions uitgegeven bij Italiaanse en Europese kunstenaars, die daar een ongekende combinatie van print en papier vonden, het expressieve resultaat was vernieuwend en boekte groot succes.

Verrijkt door de ervaring van creatieve samenwerking met vele kunstenaars, ontwikkelt Renata Giannelli haar eigen expressieve taal en begint haar eigen persoonlijke artistieke werk gericht op het gebruik van papier als uniek werk. In de loop van de decennia breidt haar bedrijf zich uit en vertakt zich. Er wordt een hoogwaardige merchandisinglijn voor musea gecreëerd die nog steeds aanwezig is in de grote Italiaanse musea, een stabiele productie van papieren vellen, edities van kunstafbeeldingen en papieren multiples.

Ze neemt deel aan beurzen voor hedendaagse kunst in Italië, Frankrijk (SAGA-FIAC in Parijs, Art Junction in Nice), Duitsland (Art Multiple in Düsseldorf en de Frankfurter Buchmesse). In 2004 ontving zij de Excellence Award van de Kamer van Koophandel van Bologna, een prijs voor bedrijven die zich hebben onderscheiden op het gebied van kwaliteit en innovatie.
In 2007 transformeerde ze het gezelschap tot een culturele vereniging om artistiek te verbeteren
onderzoeks- en tentoonstellingsactiviteiten. In 2013 creëerde ze “La Scuola della Carta” en startte ze een specifieke educatieve activiteit over creatieve toepassingen van handgeschept papier in kunst en design. Deze activiteit is gedocumenteerd op de blog: www.scuoladellacarta.blogspot.com.
Sinds 2015 is de Scuola della Carta geaccrediteerd voor de opleidingsstages voor de studenten van de specialisatieopleiding grafische kunst en illustratie van de Academie voor Schone Kunsten.

Ze volgt een cursus aan de Academie voor Schone Kunsten genaamd ‘papier als creatieve kwestie’.
In 2017 een collectie voor interieurontwerp ontworpen en gedrukt in opdracht en exclusief op de markt gebracht door Top Art: https://www.art-plus.it/collezione_prestige/
Zij is de artdirector van het BO it! Internationale illustratiewedstrijd. www.bo-it.org
In 2020 fuseerde het laboratorium met de Sociale Coöperatie Arti e Mestieri van Bologna, die zich bezighoudt met de behandeling van psychische aandoeningen door middel van kunst.