Guy Hamelin (Montreal Canada 1969 – )

guy hamilton k

Modern Art Gallery is de exclusieve vertegenwoordiger van Guy Hamelin in Nederland, België en Duitsland.
Wij hebben geen werk van hem in voorraad, maar we kunnen het direct bestellen.
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en eventuele invoerrechten.


Modern Art Gallery is the exclusive representative of Guy Hamelin in the Netherlands, Belgium and Germany.
We do not have work of him in stock, but we can order it directly.
All prices are exclusive of shipping cost and possible import duties.


Short biography Guy Hamelin

Guy Hamelin, a multidisciplinary artist, was born in Montreal Canada in the heart of the Rosemont district.
He practices several disciplines including painting, assembly, photography and video art.
His works can be found mainly in Canada and the United States.
He is self-taught.
Being from a broken family, he had to survive and act like an adult from the age of 11.
These tribulations, however, had their corollary, because it is thanks to this life
experience that he developed his curiosity, his versatility and his autonomy.
Intuition is the premise of his artistic approach.
This intuitive boost allows him to connect with his surroundings. A place, materials,
tools and processes: all are conducive to inspiring creative methods to explore.
He invests a lot of time in research and creation in order to document his work and to discover the road along the way.


Korte biografie Guy Hamelin

De multidisciplinaire kunstenaar Guy Hamelin werd geboren in Montreal, Canada, in het hart van de wijk Rosemont.
Hij beoefent verschillende disciplines, waaronder schilderen, assemblage, fotografie en videokunst.
Zijn werken zijn voornamelijk te vinden in Canada en de Verenigde Staten.
Hij is autodidact.
Omdat hij uit een gebroken gezin kwam, moest hij vanaf zijn elfde overleven en zich als een volwassene gedragen.
Deze beproevingen hadden echter hun gevolg, want het is te danken aan deze levenservaring dat hij zijn nieuwsgierigheid, zijn veelzijdigheid en zijn autonomie ontwikkelde.
Intuïtie is het uitgangspunt van zijn artistieke benadering.
Door deze intuïtieve impuls kan hij contact maken met zijn omgeving. Een plek, materialen,
tools en processen: ze zijn allemaal bevorderlijk voor inspirerende creatieve methodes om te verkennen.
Hij investeert veel tijd in onderzoek en creatie, om op die manier zijn werk te documenteren en al doende de weg te ontdekken.