Jan Wiegers (Kommerzijl 1893 – Amsterdam 1959)

Wiegers

Jan Wiegers was een Nederlands expressionistisch schilder. Hij was de voortrekker en mede-oprichter van De Ploeg in Groningen.

Wiegers kreeg zijn opleiding aan de Academie Minerva te Groningen, maar hij bezocht ook de Academie van Rotterdam en die van Den Haag. Tijdens een verblijf in het Zwitserse Davos, in 1920, raakte hij bevriend met de Duitse expressionist Ernst Ludwig Kirchner door wie hij in zijn kunst sterk werd beïnvloed. Toen had hij al, in 1918, de Groningse kunstenaarsbeweging De Ploeg mede opgericht. Anders dan de expressionisten uit de Bergense School brachten Wiegers en de Ploegers, naar het voorbeeld van het Duitse Expressionisme, een opvallend heftig bewogen kleurenpalet. Tot die groep behoorden Johan Dijkstra, Jan van der Zee, Hendrik Werkman, George Martens, Jacob Gerard Hansen, Jan Altink, J.G. Jordens en Ekke Abel Kleima.

Wiegers oeuvre is zeer divers, en omvat zowel Zwitserse onderwerpen als Groningse landschappen, naakten, stillevens, interieurs en portretten.

In 1934 verliet hij Groningen en ging naar Amsterdam om daar te gaan wonen en werken. Hij werd er in 1953 hoogleraar aan de Rijksacademie, en stierf er op 66-jarige leeftijd.