Jan Wilhelm Makkes (Amsterdam 1935 – Heemstede 1999)

Weg- en waterbouw
Flo-Master op karton 1965, 66 x 98 cm. (beeld), 94 x 126 cm. (lijst)
Gesigneerd r.o.

Opvallend in dit werk is de grote graafmachine van de firma K. Barendrecht uit Den Haag. Het is goed mogelijk dat de kunstenaar het werk in opdracht van deze aannemer heeft gemaakt. Onderzoek wijst uit dat het hier vermoedelijk gaat om de aanleg van het Hartelkanaal in Europoort. In het Vrije Volk van 1 november 1963 maakt Gemeentewerken van Rotterdam bekend dat bestek 758 is aanbesteed. K. Barendrecht was niet de goedkoopste met 77.000,- gulden, maar kennelijk is hij er later toch betrokken bij geraakt. In 1965 is de firma K. Barendrecht overgenomen door de Nederlandse Ballast Maatschappij, die op haar beurt weer is opgegaan in de Koninklijke BAM Groep.

Op het schilderij is naast het grondverzet ook te zien hoe dijkwerkers een rietmat vast krammen op het dijktalud.

Dit kunstwerk was van 24 mei t/m 29 september 2018 te zien in het Nationaal Bagger Museum te Sliedrecht en maakte deel uit van de expositie “Volle Kracht Vooruit” met werken van Jan Makkes en Jeroen Hermkens.

Code: 1123
Prijs: € 1.400,-