José Sintnicolaas (Eindhoven 1962 – )

sintnicolaas

Modern Art Gallery is de exclusieve vertegenwoordiger van José Sintnicolaas in Nederland, België en Duitsland.
Wij hebben geen werk van haar in voorraad, maar we kunnen het direct bestellen.
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en eventuele invoerrechten.


Modern Art Gallery is the exclusive representative of José Sintnicolaas in the Netherlands, Belgium and Germany.
We do not have work of her in stock, but we can order it directly.
All prices are exclusive of shipping cost and possible import duties.


Short biography

Art with a message
As an artist, I am committed to creating awareness about the importance of sustainability. I believe that art has the power to inspire people and encourage change. My choice to create works of art with natural materials is in line with the idea of sustainability and respect for our planet.
My works offer room for interpretation and give the viewer space to think about how they can contribute to a more sustainable future. After all, sustainability is not only a responsibility of individuals, but also requires a collective effort.
From an early age I have admired nature and the earth, but the influence of my many years of living in China and South East Asia, where I saw with my own eyes the enormous damage caused by humans, has made me concerned.
In my Earth series I create works of art on linen canvas with a lot of structure made of glass, sand, (natural) stones and paper. These materials represent the elements of the earth and should give the viewer the feeling of what one experiences in nature.

Exhibitions:

2023 – Wageningen University (WUR) – solo exhibition – (October/November)
2023 – Galerie De Roos – solo exhibition – Tilburg (September)
2023 – Gallery 22 – group exhibition – Damme/Belgium (May/June)
2023 – Brabant Art Fair – Tilburg
2022 – Art scene – open Ateliers Carré – Tilburg
2022 – Gallery Nobody&Friends – group exhibition – Antwerp/Belgium
2022 – Law Firm – privat exhibition – Antwerp/Belgium
2022 – Gallery 22 – group exhibition – Damme/Belgium
2022 – Gallery de Kunstpraktijk – group exhibition – Veldhoven
2022 – Open Atelier Route Armhoefse Akkers – Atelier Lieske
2022 – ArtiBosch online exhibition – ‘s-Hertogenbosch
2021 – Gallery Anna@TV05 – group exhibition – The Hague
2021 – The Colorfield Performance – Elst
2021 – Brabant Art Fair – Breda
2021 – ArtiBosch online exhibition – ’s Hertogenbosch
2019 – Florence Biennale – Florence/Italy
2019 – Art Eindhoven – Eindhoven
2018 – Affordable Art Fair – VK Gallery – Amsterdam
2016 – Substation Gallery – joint exhibition – Singapore
2016 – Affordable Art Fair – Emptynessisfull – Singapore
2015 – The Hollandse Club – solo exhibition – Singapore
2015 – Drips Bakery Café – group exhibition – Singapore
2015 – Affordable Art Fair – SG50 feature wall – Singapore
2015 – Affordable Art Fair – Forrest Rain Gallery – Singapore
2015 – Affordable Art Fair – Dayang’s Art – Hong Kong
2014 – 5x[China] – group exhibition – Shanghai

José has exhibited in China, Singapore, Hong Kong, Italy, Belgium and the Netherlands. Her
works of art can be found in Japan, China, Australia, USA, Canada, England, Singapore,
Belgium and the Netherlands. She participated in the Fondazione Collection Imago project
Mundi in Singapore.

In 2019 she was selected and participated in the Florence Biennale.
1993-2007 Painting courses
2007-2012 Art Academy Arendonk, Belgium
2010 Tilburg University, Art History course
2009 Drawing Club.


Korte biografie

Kunst met een boodschap
Als kunstenaar zet ik mij in om bewustwording te creëren rondom het belang van duurzaamheid. Ik geloof erin dat kunst de kracht heeft om mensen te inspireren en aan te zetten tot verandering. Mijn keuze om kunstwerken te maken met natuurlijke materialen sluit aan bij het idee van duurzaamheid en respect voor onze planeet.
Mijn werken bieden ruimte voor interpretatie en geeft de kijker de ruimte na te denken over hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst. Duurzaamheid is immers niet alleen een verantwoordelijkheid van individuen, maar vereist ook een collectieve inspanning.
Van jongs af aan bewonder ik de natuur en aarde maar de invloed van de vele jaren verblijf in China en Zuid Oost Azië, waar ik met eigen ogen de enorme schade zag die de mens aanricht, hebben mij bezorgd gemaakt.
In mijn serie Earth maak ik kunstwerken op linnen doek met veel structuur gemaakt van glas, zand, (natuur)stenen en papier. Deze materialen verbeelden de elementen van de aarde en moeten de kijker het gevoel geven wat men ervaart in de natuur.

Exposities:

2023 – Universiteit Wageningen (WUR) – solo-expositie – (oktober/november)
2023 – Galerie De Roos – solo-expositie – Tilburg (september)
2023 – Gallery 22 – groepsexpositie – Damme/België (mei/juni)
2023 – Brabant Art Fair – Tilburg
2022 – Kunstscene – open Ateliers Carré – Tilburg
2022 – Gallery Nobody&Friends – groepsexpositie – Antwerpen/België
2022 – Law Firm – privat exhibition – Antwerpen/België
2022 – Gallery 22 – groepsexpositie – Damme/België
2022 – Gallery de Kunstpraktijk – groepsexpositie – Veldhoven
2022 – Open Atelierroute Armhoefse Akkers – Atelier Lieske
2022 – ArtiBosch online expositie – ‘s-Hertogenbosch
2021 – Gallery Anna@TV05 – groepsexpositie – Den Haag
2021 – The Colorfield Performance – Elst
2021 – Brabant Art Fair – Breda
2021 – ArtiBosch online expositie – ‘s Hertogenbosch
2019 – Florence Biennale – Florence/Italië
2019 – Art Eindhoven – Eindhoven
2018 – Affordable Art Fair – VK Gallery – Amsterdam
2016 – Substation Gallery – gezamenlijke expo – Singapore
2016 – Affordable Art Fair – Emptynessisfull – Singapore
2015 – The Hollandse Club – solo-expositie – Singapore
2015 – Drips Bakery Café – groepsexpositie – Singapore
2015 – Affordable Art Fair – SG50-feature wall – Singapore
2015 – Affordable Art Fair – Forrest Rain Gallery – Singapore
2015 – Affordable Art Fair – Dayang’s Art – Hong Kong
2014 – 5x[China] – groepsexpositie – Shanghai

José heeft geëxposeerd in China, Singapore, Hong Kong, Italië, België en Nederland. Haar
kunstwerken zijn te vinden in Japan, China, Australia, USA, Canada, Engeland, Singapore,
België en Nederland. Ze heeft deelgenomen aan het project Fondazione Collection Imago
Mundi in Singapore.

In 2019 was ze geselecteerd en heeft ze deelgenomen aan de Biënnale in Florence.
1993-2007 Cursussen schilderen
2007-2012 Kunstacademie Arendonk, België
2010 Tilburg University, cursus Kunstgeschiedenis
2009 Teekenclub.