Juliocesartist = Julio César Osorio (Calarcá Colombia 1971 – )

julio cesar osorio

Modern Art Gallery is the exclusive representative of Julio César Osorio in the Netherlands, Belgium and Germany.
We do not have work of him in stock, but we can order it directly.
All prices are exclusive of shipping cost and possible import duties.


Modern Art Gallery is de exclusieve vertegenwoordiger van Julio César Osorio in Nederland, België en Duitsland.
Wij hebben geen werk van hem in voorraad, maar we kunnen het direct bestellen.
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en eventuele invoerrechten.


Short biography

Julio César Osorio works under the artist name of Juliocesartist. A prolific, self-taught painter, who discovered his immense talent during the darkest phase of his life in 2012.
Allow his paintings to inspire, captivate, and ignite your imagination. Follow him as he continues to push boundaries, explore new depths, and bring his artistic passion to life on the canvas. Let his art speak to your soul and ignite your own creative spirit.
Now, at the mid-stage of his career, he has earned accolades for his unique technique and passion in abstract painting last year to add to his on growing list, after exploring diverse styles throughout his artistic journey before ultimately finding his true artistic voice in Abstract painting.
Each piece showcases his uninhibited energy and creativity, allowing you to embark on a visual journey. Whether you are an art enthusiast or a collector, His work is the perfect destination to immerse yourself in the world of abstract art and experience his unique artistic vision.
His vibrant and innovative artistic techniques are a reflection of his evolvement in painting, to capture moods, feelings, and spontaneous energy in a uninhibited way on the canvas, filled with a burst of energy that dances across the surface, leaving a lasting impact on both the artwork and the viewer.
One of his proudest achievements is being recognised for his groundbreaking approach. In 2023, he had the honour of receiving two prestigious awards in the art world. The first was the LUXGlobal Excellence Awards, where I was crowned as the Most Innovative Abstract Artist of the Year 2023. This accolade highlights his ability to push boundaries and redefine the abstract art landscape. The second award came from the AI Global Media, during their Best in Business Awards 2023, where he was recognised as the Most Innovative Freelance Abstract Artist of the Year 2023. These accolades serve as a testament to his dedication and passion for bringing forth innovative and captivating artwork that leaves a lasting impression. Explore his collection and experience the vibrant colours and powerful energy that define his art.


Korte Biografie

Julio César Osorio werkt onder de artiestennaam Juliocesartist. Een productieve, autodidactische schilder, die zijn immense talent ontdekte tijdens de donkerste fase van zijn leven in 2012.
Laat zijn schilderijen je verbeelding inspireren, boeien en aanwakkeren. Volg hem terwijl hij grenzen blijft verleggen, nieuwe diepten verkent en zijn artistieke passie tot leven brengt op het doek. Laat zijn kunst tot je ziel spreken en je eigen creatieve geest aanwakkeren.
Nu, halverwege zijn carrière, heeft hij vorig jaar lof gekregen voor zijn unieke techniek en passie in de abstracte schilderkunst om toe te voegen aan zijn groeiende lijst, nadat hij tijdens zijn artistieke reis verschillende stijlen had onderzocht voordat hij uiteindelijk zijn ware artistieke stem vond in Abstract schilderij.
Elk stuk toont zijn ongeremde energie en creativiteit, waardoor je aan een visuele reis kunt beginnen. Of je nu een kunstliefhebber of een verzamelaar bent, zijn werk is de perfecte bestemming om jezelf onder te dompelen in de wereld van de abstracte kunst en zijn unieke artistieke visie te ervaren.
Zijn levendige en innovatieve artistieke technieken zijn een weerspiegeling van zijn ontwikkeling in de schilderkunst, om stemmingen, gevoelens en spontane energie op een ongeremde manier vast te leggen op het doek, gevuld met een uitbarsting van energie die over het oppervlak danst en een blijvende impact achterlaat op beide het kunstwerk en de kijker.

Een van zijn prestaties waar hij het meest trots op is, is de erkenning voor zijn baanbrekende aanpak. In 2023 had hij de eer twee prestigieuze prijzen in de kunstwereld te ontvangen. De eerste was de LUXGlobal Excellence Awards, waar hij werd gekroond tot de meest innovatieve abstracte kunstenaar van het jaar 2023. Deze onderscheiding benadrukt zijn vermogen om grenzen te verleggen en het abstracte kunstlandschap te herdefiniëren. De tweede prijs kwam van AI Global Media, tijdens hun Best in Business Awards 2023, waar hij werd erkend als de meest innovatieve freelance abstracte kunstenaar van het jaar 2023. Deze onderscheidingen dienen als een bewijs van zijn toewijding en passie voor het naar voren brengen van innovatieve en boeiende kunstwerken die een blijvende indruk achterlaten. Ontdek zijn collectie en ervaar de levendige kleuren en krachtige energie die zijn kunst bepalen.