Maarten van Tilburg (Uden, Nederland 1975 – )

maarten van tilburg 1k 2

Modern Art Gallery is the exclusive representative of Maarten van Tilburg in the Netherlands, Belgium and Germany.
We do have work of him in stock.
All prices are exclusive of shipping cost and possible import duties.


Modern Art Gallery is de exclusieve vertegenwoordiger van Maarten van Tilburg in Nederland, België en Duitsland.
Wij hebben werk van hem in voorraad.
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en eventuele invoerrechten.


Maarten van Tilburg follows in the footsteps of Jan Schoonhoven


Short biography Maarten van Tilburg

Maarten started making his art around 2012, he is self-taught.
He grew up with art, because his father is also an artist, Jan van Tilburg.
Before he made art himself, Maarten actively collected art, this was a great hobby of his. Secretly he really wanted to make art himself, but he always felt unrest in his head.
But fortunately Maarten started making his art at that time, by making his art he created a certain peace for himself.
This is now also reflected in his work.
He uses little color, preferably only white.
His work is minimalist. He works with cardboard/paper and acrylic paint using geometric shapes.
Light and shadow are very important here. Because the paintings are white, the shadow stands out even more.
With monochrome reliefs he creates an image in which peace is the most important goal for him,
but if you look closely there is a lot going on in his paintings.


Maarten van Tilburg treed in de voetsporen van Jan Schoonhoven.


Korte biografie Maarten van Tilburg

Rond 2012 is Maarten begonnen met het maken van zijn kunst, hij is autodidact.
Hij is met kunst opgegroeid, dit omdat zijn vader ook kunstenaar is, Jan van Tilburg.
Voordat hij zelf kunst maakte verzamelde Maarten actief kunst, dit was een grote hobby van hem. Stiekem wilde hij heel graag zelf ook kunst maken, maar hij voelde altijd een onrust in zijn hoofd.
Maar gelukkig is Maarten destijds toch begonnen met het maken van zijn kunst, door het maken van zijn kunst creëerde hij een bepaalde rust voor hemzelf.
Dit is nu ook terug te zien in zijn werk.
Hij gebruikt weinig kleur, het liefst alleen wit.
Zijn werk is minimalistisch. Hij werkt met karton/papier en acrylverf waarbij hij werkt met geometrische vormen.
Hierbij zijn licht en schaduw erg belangrijk. Doordat de schilderijen wit zijn komt de schaduw extra naar voren.
Met monochrome reliëfs creëert hij een beeld waarbij rust voor hem het belangrijkste doel is,
maar als je goed kijkt gebeurt er heel erg veel in zijn schilderijen.